VOCTEST

Atık Ve Geri Dönüşüm Sektörünün Sorunlarının Başında Nitelikli İşgücü Temininde Yaşanan Sıkıntılar Gelmektedir. Bu Sıkıntıların Çözülmesi Durumunda Atık Ve Geri Dönüşüm Sektörü Büyük Bir İvme Kazanacaktır.

Bu Nedenle GEKSANDER,

“Atıkların Geri Kazanımı, Toplanması, Depolanması, Taşınması İle Atığın Yeniden İşlenmesi Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Değerlendirilmesi İçin Gerekli Olan İşgücünün Geliştirilmesi, Sektördeki Eğitim Ve İstihdam Arasındaki İlişkinin Güçlendirilmesi Ve Hayat Boyu Öğrenme Kültürünün Devamlılığının Sağlanması” Amacıyla,

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı’nın Voc-Test Merkezleri – Iı Hibe Programı’na  “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart Ve Yeterliliklerinin Oluşturulması” İsimli Proje Teklifi İle Başvurmuştur. Projenin Kabul Edilmesi Üzerine,

  • Atık Koordinatörü (Seviye 5),
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3) Ve
  • Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3)

Mesleklerinin Ulusal Standartlarını Ve Ulusal Yeterliliklerini Hazırlamıştır.

Ulusal Standartlar 22.06.2017 Tarih Ve 30104 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak,

Ulusal Yeterlilikler De Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 02.08.2017 Tarih Ve 2017/63 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş, Kurum’un İnternet Sitesinde Yayımlanarak

Yürürlüğe Girmiştir.

Bu Standart Ve Yeterliliklerin Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte,

  • Atık Koordinatörü,
  • Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi,
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı Ve
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı

Mesleklerinin Tanımları Yapılmış Ve Mesleklerin Nasıl İcra Edileceği Konusu Ulusal Ölçekte Çözüme Kavuşmuştur.