İTİRAZ / ŞİKAYET

İtirazlar,

  • Başvuru şartlarına uygunluk,
  • Sınav soruları,
  • Sınavın değerlendirilmesi,
  • Belgelendirme kararları,
  • Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları,
  • Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları için yapılabilir.

İletilen itirazlar, öncelikle Karar Verici tarafından İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu üzerinde ön değerlendirmeye tabi tutulur. İtiraza bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz kaydı 15 (on beş) gün içerisinde kapatılır.

GEKSANDER İktisadi İşletmesi tarafından en geç 15 (on beş) işgünü içinde İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesinin toplanması sağlanır. İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek değerlendirmelerde bulunur.

Bu durumda itiraza nihai yanıtın sunulması süresi ilgili başvurunun GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne ulaşması tarihinden itibaren 30 (otuz) işgününü geçmeyecektir.

İtirazlarınızı, FR.19 İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu’nu indirip doldurduktan sonra Geksander İktisadi İşletmesi’ne ulaştırabilir, veya “İTİRAZ” ikonunu tıklayarak, doğrudan bize ulaştırabilirsiniz.

 

Şikayetler;

  • GEKSANDER İktisadi İşletmesi personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,
  • GEKSANDER İktisadi İşletmesi’nin faaliyetleri,
  • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
  • Belgelendirilmiş kişinin Belge Kullanım Sözleşmesi’ne uygun olmayan işlem ve davranışları

konularında yapılabilir.

İletilen şikayetler, öncelikle İktisadi İşletme Müdürü tarafından Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formu üzerinde ön incelemeye tabi tutulur. Şikayete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz kaydı 15 (on beş) gün içerisinde kapatılır.

GEKSANDER İktisadi İşletmesi tarafından en geç 15 (on beş) işgünü içinde İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi’nin toplanması sağlanır. İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili tüm bulguları ve kayıtları inceleyerek değerlendirir.

Bu durumda şikayete nihai yanıtın sunulması süresi ilgili başvurunun GEKSANDER İktisadi İşletmesine ulaşması tarihinden itibaren 30 (otuz) işgününü geçmeyecektir.

Şikayetlerinizi, FR.20 Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formu’nu indirip doldurduktan sonra Geksander İktisadi İşletmesi’ne ulaştırabilir, veya “İŞİKAYET” ikonunu tıklayıp, açılan sayfada yeni kullanıcı oluşturarak, şikayetini doğrudan bize ulaştırabilirsiniz.