Sınavların Tekrarı

Sınavların Tekrarı

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) mevzuatında ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday tekrar sınava alınır.  Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde kişiler, ilk başvuruda olduğu gibi yeniden başvuru yapmak, sınav ve belge ücretlerini ödemek durumundadırlar.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde GEKSANDER İktisadi İşletmesi tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep ederse, GEKSANDER İktisadi İşletmesi bu talebi yerine getirir.

Sınavlarından başarılı olunan yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Başarısız olunan yeterlilik birimlerinin sınavlarına girilerek, başarılı olunan ve geçerliliğini koruyan yeterlilik birimleri ile birleştirme yapılarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanılır.

Yeterlilik birimlerinde yer alan sınav türlerinin (teorik, performans) eş zamanlı geçerliliğini koruma süresi birimlerden sınavına girildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. 1 (bir) yılın geçmesinin ardından, yeterlilik birimindeki bir sınav türünden başarılı olunmuşsa dahi, diğer sınav türünün geçerliliğini kaybetmesine bağlı olarak aday iki sınav türünden de yeniden sınava alınır.