Belgelendirme Sonrası Süreç

YENİDEN BELGELENDİRME

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Belgelendirilmiş kişi, bu süre zarfında belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek durumları GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bu durum belgelendirilmiş kişi ve GEKSANDER İktisadi İşletmesi tarafından imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesi’nde dokümante edilmiştir.

Yeniden belgelendirme faaliyeti için ilgili Ulusal Yeterliliğin “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme – Değerlendirme Yöntemi” şartları esas alınır.  Yeniden Belgelendirme ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesinde sorumluluk belge sahibine aittir.

Geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan belgenin geçerlilik süresinin dolmasından 5 (beş) ay önce,  belgelendirilmiş kişi Belgelendirme Müdürü tarafından bilgilendirerek (e-posta veya telefon yoluyla), belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

KAPSAM GENİŞLETME

GEKSANDER İktisadi İşletmesi, kapsam genişletmek (birim birleştirmek) isteyen adayların diğer kuruluşlardan daha önceden aldıkları belgelerin sorgulamasını yaparak, belgelendirme programları tarafından ortaya konan şartların doğruluğu sağlandıktan sonra başvuru sahibinin başvurusunu dikkate alır. Gerekirse başvuru sahibinden konu ile ilgili kayıtları talep edebilir.

Belgelendirilmiş kişiler, Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde belge almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutularak birim birleştirme sınavına girebilirler. Birim birleştirme sınavına giren adayların belgeleri en son tarihli sınav dikkate alınarak düzenlenir.

Birim birleştirme sınavına girenlerden, Ücret Çizelgesinde tanımlı belge masrafı ve girmiş oldukları birimlere ait sınav ücreti alınır. Daha önce tamamlamış oldukları birimlerden ücret talep edilmez.

KAPSAM DARALTMA

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, GEKSANDER İktisadi İşletmesi kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenler.

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

BELGENİN KAYBOLMASI, TAHRİP OLMASI

Belgelendirilmiş kişiler, belgelerini kaybetmeleri, belgenin tahrip olması, yırtılması veya kişisel bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi durumlarında GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne tahrip olan belge/eski belge ile birlikte yeni belge talebine ilişkin dilekçelerini iletirler.

GEKSANDER İktisadi İşletmesi tarafından değerlendirilen dilekçeye istinaden belgelendirilmiş kişinin belgesi Ücret Çizelgesinde yer alan Belge Ücreti karşılığının yatırılmasını müteakip söz konusu kişinin teslim edilmesi tercihine göre kargo/ elden vb. yollarla teslim edilir.