Başvuru Süreci

Açılan sınava bireysel başvurular GEKSANDER İktisadi İşletmesi internet sayfasında (www.geksandervoctest.com) yer alan sınav takviminin yer aldığı alan üzerinden online olarak ya da GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, GEKSANDER İktisadi İşletmesi internet adresinde (www.geksandervoctest.com) yayımlanan banka hesap bilgileri’nde yer alan banka hesabına, katılmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, sınava girilecek olan Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi varsa çalıştığı kuruluş ismi yer almalıdır.

GEKSANDER İktisadi İşletmesi internet adresi üzerinden (www.geksandervoctest.com) online yapılan başvurularda;

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi, vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından GEKSANDER İktisadi İşletmesi yazılım tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır.

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) GEKSANDER İktisadi İşletmesi internet adresi (www.geksandervoctest.com) üzerinden indirilerek doldurulur. Başvuru Formunun ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Belgelendirme Müdürü tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak onaylanır.

Onaylanmayan başvurular olması halinde ilgili başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

Başvuru süreci tamamlanan ve onaylanan adayların görüldüğü Sınav Katılımcı İmza Listesi, Belgelendirme Müdürü tarafından yazılımdan indirilerek, sınav organizasyonu hakkında adaylara e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Aday, sınav yerine ulaşımını kendisi sağlar.

Kurumsal/Toplu Başvuruların Alınması

GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne kurumsal/toplu genel başvuru ya da açılan sınava başvuru yapılabilir.

Çalışanlarının belgelendirilmesini talep eden müşteri, sınavlar için kendi işletme sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların GEKSANDER İktisadi İşletmesi’nin Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir.

Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Çalışanını belgelendirme talebinde bulunan müşteri, sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluş/tesis ait bilgileri (lokasyon/sektör) e-posta göndererek (info@geksandeevoctest.com) GEKSANDER İktisadi İşletmesi’ne genel başvuruda bulunabilir.