GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER)

  • Üyelerine Küresel Bir Vizyon Kazandırılması,
  • Geri Dönüşüm Sektöründe Ortak Paydalar Yaratılması,
  • Sektör Paydaşlarına Ortak Kazanımlar Sağlanması,
  • Sektörün Kurumsallaşması ve
  • Sektöre Bilimsel Bir Yapı Kazandırılması

Amaçlarıyla,

Farklı atık türlerinin geri dönüşümünü, geri kazanımını veya bertarafını yapan sanayiciler tarafından, 2009 Yılı’nda Ankara’da kurulmuştur.

GEKSANDER, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini tabana yaymak amaçlarıyla, 2013 Yılı’nda GEKSANDER İKİTİSADİ İŞLETMESİ’ni kurmuştur.

GEKSANDER İKİTİSADİ İŞLETMESİ, çevre sektöründe faaliyet göstermek için bir dernek tarafından kurulan ilk iktisadi işletmelerden biridir.

Nitelikli işgücü temininde yaşanan zorluklar, çevre sektörünün en önemli sorunlarının başında gelmektedir.

GEKSANDER bu sorunun çözülebilmesi için, önce sektördeki mesleklerin standart ve yeterliliklerinin hazırlanması gerektiğini görmüş ve bu amaçla, 2016 Yılı’nda MESLEKİ STANDART VE YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI çalışmalarına başlamıştır.

GEKSANDER tarafından hazırlanan

  • Atık Koordinatörü (Seviye 5),
  • Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3),
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı (Seviye 3) ve
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

Meslekleri Ulusal Yeterliliklerinin, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafında onaylanıp yürürlüğe girmesinden sonra, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere GEKSANDER SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’ni kurmuştur.

GEKSANDER SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ, ulusal yeterlilikleri GEKSANDER tarafından oluşturulan meslekler öncelikli olmak üzere, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine çok yakına başlayacaktır.